Skip to content Skip to footer

Wykaz szkoleń i warsztatów zaplanowanych na 2024 rok:

1)      trening umiejętności społecznych TUS dla dzieci i młodzieży;

2)     zajęcia oswajające tematykę pandemii – indywidualne i grupowe;

3)     badanie dzieci wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej;

4)     diagnoza więzi rodzinnych dzieci i młodzieży wg certyfikowanych narzędzi;

5)     badanie Profilu Sensorycznego Dziecka wg certyfikowanych narzędzi;

6)     diagnoza i terapia dzieci wg Metody Strukturalnej;

7)     diagnoza i terapia dzieci i dorosłych wg Metody Warnkego;

8)     warsztaty dla rodzin zastępczych „Jak przygotować dziecko do adopcji”;

9)      Elementy bajkoterapii – szkolenie dla dorosłych;

10)      warsztaty dla rodzin, których dzieci zostały już umieszczone w zastępczych formach lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych „Powrót do domu”;

11)      bajkoterapia – zajęcia indywidualne i grupowe;

12)    badanie rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku 3-6 lat wg certyfikowanych narzędzi;

13)     badanie rozwoju dzieci w wieku 1-10 lat (KSRD);

14)    warsztaty stymulujące rozwój dziecka z wykorzystaniem technik szybkiego czytania, technik pamięciowych i elementów muzykoterapii;

15)    warsztaty ekologiczne dla dzieci w trakcie przerwy wakacyjnej;

16)    warsztaty terapeutyczne dla dzieci w trakcie przerwy wakacyjnej;

17)   Organizacja czasu wolnego dzieci – szkolenie dla dorosłych;

18)   warsztaty dla rodziców „Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”;

19)    Szkoła dla rodziców – warsztaty skutecznej komunikacji rodziców z dziećmi;

20)    zajęcia rozwijające uważność i poziom koncentracji metodą Eline Snel dla dzieci w wieku 5 – 12 lat;

21)    wsparcie rodzin z dziećmi z różnymi zaburzeniami (RAD, FASD);

22)   indywidualne plany żywieniowe dla dzieci z zaburzeniami.

Codziennie można uzyskać bezpłatne porady psychologa, logopedy, pedagoga, terapeuty, mediatora, oligofrenopedagoga, porady prawne. Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty.

ZAPRASZAMY !!!

O nas

Holistyczna opieka więzi rodzinnych – diagnozy (psychologiczne, pedagogiczne), szkolenia, warsztaty dla dzieci i rodzin.

al. Wojska Polskiego 78, Szczecin

Fundacja Mam Dom ©. All Rights Reserved. Designed by Desigo