Fundacja Mam Dom

Kochani, od prawie 2 lat prowadzimy 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Szczecinie. Urząd Miasta Szczecin dofinansowuje to zadanie, a wielu naszych Partnerów wspiera nas  w miarę możliwości, za co serdecznie dziękujemy! Między innymi udało nam się zorganizować bezpłatne korepetycje z języka niemieckiego, angielskiego, zajęcia z nauki pływania, turniej gry w kręgle, prezenty gwiazdkowe, Mikołajkowy mecz piłki nożnej. Nasi pracownicy prowadzą w placówkach warsztaty o różnej tematyce – od plastycznych, relaksujących, po trudne spotkania terapeutyczne z psychologiem. Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom, szczególnie studentom z Social Erasmus, Stowarzyszeniu Aquarius, Corda Stettin, prywatnym Darczyńcom, i czekamy na kolejnych!!!

Turniej gry w kręgle 2014 !
Pierwsze wydawnictwa naszej Fundacji