Fundacja Mam Dom

Sprawozdania

BILANS:

Bilans 2019

RACHUNEK WYNIKÓW:

Rachunek zysków i strat 2019

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE:

Sprawozdanie merytoryczne 2019

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2019

INFORMACJA DODATKOWA:

Informacja dodatkowa 2019