Fundacja Mam Dom

Pracownicy i Wolontariusze

Pracownicy Fundacji:

Agnieszka Aleksandruk – Dutkiewicz – adwokat w Fundacji

Marta Baranowska – psycholog w Ośrodku Adopcyjnym, trener programu dla RZ „Bezpieczna Przystań”, prowadzi grupę wsparcia dla oczekujących kobiet „Ku macierzyństwu”

Zbigniew Ejchost – psychoterapeuta, mediator w Ośrodku Adopcyjnym, Poradni Dorosłych Adoptowanych oraz Fundacji, trener programu dla RA „Bezpieczny Port” i dla RZ „Bezpieczna Przystań”

Joanna Kawałko – dyrektor Ośrodka Adopcyjnego, pedagog, trener programu dla RA „Bezpieczny Port” i dla RZ „Bezpieczna Przystań”, diagnosta więzi rodzinnych dzieci i młodzieży

Beata Kmieciak – Fiszer – radca prawny, trener programu dla RZ „Bezpieczna Przystań”

Marzena Klukiewicz – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, prowadząca Trening Umiejętności Społecznych

Elżbieta Kowalska – pedagog Ośrodka Adopcyjnego (urlop wychowawczy)

Maria Kożuchowska – familiolog, pedagog, bajkoterapeuta w Ośrodku Adopcyjnym i Fundacji, trener programu dla RZ „Bezpieczna Przystań”, stymuluje rozwój dzieci wg metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Sylwia Michałowska – psycholog w Ośrodku Adopcyjnym, certyfikowany partner centrum zdrowia psychicznego, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, autorka artykułów psychoedukacyjnych, pracownik naukowy oraz dydaktyczny.  Trener praktycznych zajęć w zakresie interwencji kryzysowej.

Eliza Omelańczuk – psycholog w Ośrodku Adopcyjnym, seksuolog, członek Polskiego Towrzystwa  Psychologicznego

Alida Maria Sokołowska – diagnosta i terapeuta FASD w Ośrodku Adopcyjnym i Fundacji, trener programu dla RZ  „Bezpieczna Przystań”

Aneta Wasilewska – specjalista ds. żywienia dzieci, edukator żywieniowy

Anna Zając – oligofrenopedagog w Ośrodku Adopcyjnym, trener programu dla RZ „Bezpieczna Przystań”, diagnosta wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki

Obsługa księgowa Fundacji – Biuro Rachunkowe ATLANTA, Agata Ostrowska

FEEDBACK

Translate »