Fundacja Mam Dom

Placówki

Od 1 czerwca 2013r. na podstawie umowy CRU/13/0002028 z Urzędem Miasta Szczecin Fundacja Mam Dom prowadziła 5 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego na terenie miasta Szczecin. W roku 2017 działalność dwóch placówek została wygaszona, a z dniem 31.12.2017r. Zarząd podjął decyzję o nie przystąpieniu do kolejnego konkursu celem zakończenia współpracy z pozostałymi trzema Placówkami.  Zadanie dofinansowane było przez Urząd Miasta, kontrolę merytoryczną sprawował Wojewoda Zachodniopomorski.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym we współpracę na rzecz dzieci umieszczonych w placówkach typu rodzinnego na terenie Szczecina.

Nasza oferta zawsze otwarta jest dla wszystkich dzieci, będziemy informować Was o kolejnych działaniach Fundacji.

Życzymy Wam powodzenia!

Zespół Fundacji Mam Dom