Fundacja Mam Dom

Nasza Fundacja we współpracy z Fundacją Rodzina Rozwój Sukces uczestniczyła jako podwykonawca materiałów reklamowych w kampanii społecznej „Upowszechnianie idei rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego 2019”.

Kampania ta jest projektem o zasięgu wojewódzkim, który ma na celu pozyskanie nowych kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych.  Marzymy, by jak najmniej dzieci trafiało do domu dziecka, a te, które już tam trafią, jak najszybciej znajdowały rodzinę zastępczą albo rodzinę adopcyjną. By tak się stało konieczne jest zwiększanie świadomości społecznej o tych dwóch rodzajach rodzicielstwa.

 Wiemy, że rodzic zastępczy to bardzo specyficzna rola społeczna, wymagająca nie tylko kompetencji, ale i swoistej misji. Nasze doświadczenie wskazuje, że społeczeństwo pozytywnie ocenia rodzicielstwo zastępcze, niestety ono samo – rozwija się bardzo powoli, gdyż wciąż brakuje osób chętnych do pełnienia tej trudnej i wymagającej roli. Mając na względzie bezpieczeństwo i dobro tych dzieci, które zostały osierocone, porzucone lub odebrane rodzicom należy pamiętać, że jest ich znacznie więcej aniżeli kandydatów na rodziny zastępcze. Z tego powodu koniecznym jest systematyczne promowanie rodzicielstwa zastępczego!

 Jest wiele rodzin, które marzą o pierwszym, czy o drugim dziecku, ale z różnych powodów nie mogą ich mieć. Decyzja o adopcji bywa trudna. Znalezienie odpowiedniego adresu, numeru telefonu i umówienie się na pierwsze spotkanie często są przekładane w czasie i spychane na dalszy plan. Kampania ma ułatwić przyszłym rodzicom adopcyjnym zrobienie tego pierwszego kroku.

Pragniemy, by ta kampania i jej przekaz dotarły do jak największej rzeszy zainteresowanych przyszłych rodziców zastępczych i adopcyjnych!

Jesienny Zjazd Rodzin Adopcyjnych 2019 za nami!
Informacja dotycząca Ośrodka Adopcyjnego