Fundacja Mam Dom

Adopcja

Nasza Fundacja przez 12 lat prowadziła Ośrodek Adopcyjny, adopcja jest w naszych sercach 🙂

Oczywiście staramy się pomóc wszystkim związanym w każdym zakresie z pieczą zastępczą!

Wspieramy Was w każdy możliwy sposób – wystarczy zadzwonić lub napisać.

A jak zostać rodzicem adopcyjnym?

Zainteresowana osoba powinna zgłosić się do wybranego ośrodka adopcyjnego. W trakcie pierwszego spotkania uzyskacie niezbędne informacje, poznacie tok przygotowania.

W przypadku kandydatów do adopcji dziecka nie istnieje rejonizacja – można składać podania w całej Polsce, od stycznia 2012 r. istnieje ustawowy wymóg szkolenia, niektóre Ośrodki szkolą kandydatów indywidualnie lub grupowo. Adoptować dziecko może małżeństwo lub osoba samotna, przyjmuje się, że pomiędzy matką a dzieckiem powinna być różnica wieku ok. 40 lat. Małżonkowie/osoba samotna muszą być zdrowi fizycznie i psychicznie, muszą posiadać wystarczające środki finansowe, warunki mieszkaniowe, nie mogą być karani, a przede wszystkim powinni dawać rękojmię należytej opieki nad dzieckiem.

Podstawy prawne:

·        Polski Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59, z późn. zm.)
·        Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 09.06.2011r. (Dz.U. 2011 Nr 149 poz.887 z późń. zm.)
·        Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego podpisana w Hadze 29 maja 1993, w Polsce 1 października 1995
·        Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz. U. z dnia 19 października 2005 r., Nr 205, poz. 1701)

Nasza Fundacja wspiera rodziny po zakończonej procedurze adopcyjnej, rodziny zastępcze, rodziny biologiczne, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze, wystarczy skontaktować się ze specjalistą i umówić na spotkanie. Tradycją są już weekendowe Zjazdy Rodzin Adopcyjnych czy np. Adopcyjne Mikołajki, Święto Rodziny, „kręgi”. Można korzystać również z wydawnictw dostępnych w naszej siedzibie.