Fundacja Mam Dom

Nasza Oferta

Wykaz szkoleń i warsztatów zaplanowanych na 2019 rok:

1)      szkolenia grupowe i indywidualne dla kandydatów na rodziny adopcyjne w programie „Bezpieczny Port”  (Decyzja MRPiPS nr 1/2019/RA);

2)     szkolenia  dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w programie „Bezpieczna Przystań”  (Decyzja MPiPS nr 2/2015/RZ);

3)     badanie dzieci wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej;

4)     diagnoza więzi rodzinnych dzieci i młodzieży wg certyfikowanych narzędzi;

5)      warsztaty dla rodzin zastępczych „Jak przygotować dziecko do adopcji”;

6)      warsztaty dla rodzin naturalnych z problemami wychowawczymi „Rodzicielskie ABC”;

7)      warsztaty dla rodzin, których dzieci zostały już umieszczone w zastępczych formach lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych „Powrót do domu”;

8)      warsztaty dla rodzin zastępczych spokrewnionych z problemami „Mamy siłę”;

9)      badanie rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku 3-6 lat wg certyfikowanych narzędzi;

10)     badanie rozwoju dzieci w wieku 1-10 lat (KSRD);

11)    warsztaty stymulujące rozwój dziecka z wykorzystaniem technik szybkiego czytania, technik pamięciowych i elementów muzykoterapii;

12)    warsztaty plastyczne dla dzieci w trakcie przerwy wakacyjnej;

13)    warsztaty terapeutyczne dla dzieci w trakcie przerwy wakacyjnej;

14)   trening zastępowania agresji dla dzieci i młodzieży;

15)   warsztaty dla rodziców „Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”;

16)  diagnostyka oraz terapia dzieci z FASD;

17)   indywidualne plany żywieniowe dla dzieci z zaburzeniami.

Codziennie można uzyskać bezpłatne porady psychologa, logopedy, pedagoga, terapeuty, mediatora, oligofrenopedagoga, porady prawne i medyczne. Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty.

ZAPRASZAMY !!!

FEEDBACK

Translate »