Fundacja Mam Dom

Do dziecka najłatwiej jest dotrzeć zrozumiałym dla niego językiem, czyli językiem baśni i opowiadania.
Osoby opiekujące się dziećmi zapraszamy na szkolenie online dotyczące bajkoterapii. Program przygotowany jest dla rodziców, dziadków, nauczycieli, bibliotekarzy. Zdobędą Państwo na nim wiedzę na temat:

  • Rodzajów i zastosowań poszczególnych bajek terapeutycznych;
  • Rezultatów, jakie można dzięki nim osiągnąć;
  • Technik stosowanych w bajkoterapii;
  • Metod prowadzenia bajkoterapii grupowej oraz indywidualnej;
  • Tworzenia odpowiedniej atmosfery podczas zajęć;
  • Bajkoterapii dziecka przedszkolnego;
  • Sposobów pracy z emocjami podczas bajkoterapii;
  • Samodzielnego pisania bajek terapeutycznych.

Zapewniamy: nagranie webinar szkoleniowy, materiały w formie pdf, notatka „przypominajka” oraz konsultacje indywidualne. Szkolenie trwa 4 h, koszt – 50 zł. Szkolenie prowadzi Maria Engler – bajkoterapeuta, familiolog. Serdecznie zapraszamy do zapisów!

biuro@mamdom.org

tel. 91 4221 444

1% dla najbardziej potrzebujących!
Projekt SEPAL w partnerstwie z Collegium Balticum!